نشاکار 6 ردیفه سوار شونده

قابلیت 3 هکتار نشاکاری در روز

بازدهی بالا با بهره گیری از موتور دیزل پرقدرت

سیستم خنک کاری روغن هیدرولیک و گیربکس به صورت چرخشی

سطح صدا و لرزش بسیار کم موتور

قابلیت نشا در عمق های بیشتر

اهرم دنده فوق سنگین

کاشت نشا با زاویه ایستایی و نظم فوق العاده